Menu

Missie en visie

Missie

De missie van T2-DOC bv is om (technische) documentatie te ontwikkelen (schrijven, illustreren en fotograferen) en het oplossen van complexe documentatie problemen binnen het domein van Defensie, Politie, Justitie en Veiligheid en Industrie.

T2-DOC bv ontzorgt de klanten op het gebied van (technische) documentatie. De focus ligt op het leveren van een product dat volledig voldoet aan de eisen en wensen van de klant.

Visie

De visie van T2-DOC bv is dat de zorg voor kwaliteit van de producten en de adviezen op het gebied van (technische) documentatie en versiebeheer de allerhoogste prioriteit hebben.

Er worden contacten en samenwerkingen met een diversiteit aan bedrijven voor de lange termijn nagestreefd.

T2-DOC bv streeft ernaar om in samenwerking met bedrijven de documenten die zij zelf ontwikkeld hebben te controleren en indien nodig aan te passen naar de gewenste opbouw en format.

Tevens streeft T2-DOC bv ernaar om zich te ontwikkelen in de S1000D specificaties, waarbij de modulaire opbouw van documentatie door vele internationale bedrijven als standaard wordt gebruikt. Deze standaard kan indien gewenst bij elk bedrijf worden toegepast.

Strategie

Om deze missie en visie te bereiken wil T2-DOC bv zich onderscheiden in het schrijven van (technische) documentatie door:

  • De producten en diensten van het hoogste niveau aan te bieden waarbij een goede klanttevredenheid het doel is.
  • Op de webserver van T2-DOC bv de producten 24/7 beschikbaar te stellen.
  • Versiebeheer van de producten te waarborgen.
  • Naamsbekendheid te verhogen.
  • Contacten te leggen met potentiële klanten.
  • Betrouwbaar en integer te zijn.
  • Een controlerende taak uit te voeren bij bestaande door een bedrijf ontwikkelde documenten.
  • De S1000D specificaties en werkwijze te implementeren.