Menu

Industrie

Wij hebben oog voor uw wensen en huisstijl en zorgen ervoor dat de documentatie voldoet aan de standaard van de internationale specificaties voor technische publicaties.

U kunt er voor kiezen een Technisch Dossier aan ons uit te besteden. Dit kan een deel van de documentatie zijn (bijvoorbeeld alleen de handleidingen), de volledige documentatie, of de vertaling(en) ervan.

Ook kunt u de documentatie naderhand door ons laten controleren en indien nodig laten corrigeren.

Wij gaan erg flexibel met de bovengenoemde werkzaamheden om. Wij kunnen u begeleiden, de verschillende trajecten coördineren, de bestaande documentatie controleren, of alle werkzaamheden op ons nemen; zowel op locatie als op afstand. Bij elke stap in het proces kunnen wij van toegevoegde waarde zijn.

Het inschakelen van kennis en begeleiding bij het opstellen van technische documentatie zorgt voor een Technisch Dossier van hoge kwaliteit. Hiermee wordt het risico op onjuistheden en onvolledigheden geminimaliseerd, waardoor tijdens de installatie-, gebruiks- en onderhoudsfase de machine op een veilige en correcte wijze kan worden gebruikt. Zo wordt kostbare tijd bespaard, maar bovenal het serviceniveau naar de klant vergroot.