Menu

Departementale overheid

T2-DOC bv is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Technische Documentatie en het oplossen van complexe documentatieproblemen. Wij werken vooral voor en samen met Politie Nederland en het Ministerie van Defensie. Reeds in de aanbestedingsfase kunnen wij u adviseren over de omvang van het documentatiedeel van de aanbesteding. Tevens kunnen wij u helpen met het interpreteren van het PVE (Programma Van Eisen). Wij vertalen, schrijven en tekenen consistent zodat er geen communicatiestoringen tussen u en uw cliënt ontstaan.
  • Gespecialiseerd in het oplossen van (complexe) documentatie-problemen
  • Vooraf advies over de omvang van het documentatiedeel
  • Hulp bij interpreten van het PVE (Programma Van Eisen)
  • Inzicht in wet- en regelgeving