Menu

Defensie CBRN Centrum

Op 4 en 5 december waren wij als T2-DOC bv te gast op het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) in Vught. Op het DCBRNC traint 414 CBRN-Verdedigingscompagnie met de C3 beschermende uitrusting. Tijdens deze training hebben wij als observator onze documentatie getoetst aan de praktische werkelijkheid.